پردیس شهید باهنر شهرکرد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی:

کتاب چگونه خود را باور کنیم؟ گام هایی در تقویت حس ارزشمندی و درمان زخم های احساسی

کتاب چگونه خود را باور کنیم ؟ گام هایی در تقویت حس ارزشمندی و درمان زخم های احساسی نوشته گیل لیندن فیلد و ترجمه لاله دهقانی کتابی است با موضوع روان شناسی و خود شناسی که در چهاربخش و 9 فصل نگاشته شده است.

مترجم در معرفی این کتاب گفته است: ضعف های شخصیتی از جمله معضلاتی است که قشر وسیعی از اجتماع ما را با مشکل مواجه کرده است. در این میان ضعف عزت نفس را می توان مشکل ریشه داری دانست که در اثر بی توجهی به آن، راه برای هر گونه پیشرفتی دشوار خواهد شد.

این کتاب با ارائه راهکارهای عملی به شما کمک می کند که ریشه های ضعف عزت نفس را در خود بیابید و از طریق برنامه های خودیاری، روش های مورد نیاز برای تقویت این حس را در زندگی خود پایه‌ریزی کنید و سپس از طریق تمرین های عملی ارائه شده، حس خودارزشمندی تضعیف شده خود را بپرورانید. به کمک تمرین های این کتاب، شما قادر خواهید بود به تقویت حس عزت نفس دیگران نیز توجه کنید.

 


نظرات کاربران