پردیس شهید باهنر شهرکرد

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
چهارمین پویش سفیران حسینی(ع)

چهارمین پویش سفیران حسینی(ع)

در ایام ماه محرم و صفر، دانشگاه تربیت محور فرهنگیان به منظور ترویج و تبیین اندیشه های حسینی(ع)، با عنایت به ...